Skip links

Често задавани въпроси

Тук ще октриеш повече информация за сесиите и начина ми на работа.

По етичния кодекс на практическата психотерапия, всяка сесия е дискретна и конфиденциална. Още преди да започнем ще попълниш формуляр за информирано съгласие, в който подробно са описани правилата и изключенията на този принцип.

Ето и пълният текст на етичния кодекс на Дружеството на психолозите в Република България.

Цената на консултацията се определя в зависимост от формата и продължителността на психотерапията – при индивидуалното консултиране и консултирането на двойки продължителността е 50 мин., а при семейното и групово – 80 мин. Основната цена е 50 лв. за 1 консултация, като тя също търпи промени, в зависимост от формата и продължителността на сеанса.

Формата на терапия е въпрос на личен избор. Често тя зависи от естеството на проблема, личностните ти характеристики, предишния ти опит с психологическо консултиране, както и очакванията ти за крайния резултат.

Обикновено този въпрос се обсъжда в първоначалната сесия, за да се изберем най-добрата алтернатива за твоя конкретен случай.

Пропускането на сесии е нежелателно, защото пречи на ефективността на терапията.

При необходимост е възможно да се отложи сесия с до няколко дни. Добре е началото на терапията да не съвпада с отсъствие в продължение на повече от една-две седмици в предстоящото тримесечие.

Да, можем да проведем консултация и на живо, за да поговорим директно, на 4 очи. Като тази опция е достъпна само за град Пловдив.

Можеш да запишеш час за консултация на живо на телефон 088 202 3357

Често задавани въпроси

Тук ще октриеш повече информация за сесиите и начина ми на работа.

По етичния кодекс на практическата психотерапия, всяка сесия е дискретна и конфиденциална. Още преди да започнем ще попълниш формуляр за информирано съгласие, в който подробно са описани правилата и изключенията на този принцип.

Ето и пълният текст на етичния кодекс на Дружеството на психолозите в Република България.

Цената на консултацията се определя в зависимост от формата и продължителността на психотерапията – при индивидуалното консултиране и консултирането на двойки продължителността е 50 мин., а при семейното и групово – 80 мин. Основната цена е 49 лв. за 1 консултация, като тя също търпи промени, в зависимост от формата и продължителността на сеанса.

Формата на терапия е въпрос на личен избор. Често тя зависи от естеството на проблема, личностните ти характеристики, предишния ти опит с психологическо консултиране, както и очакванията ти за крайния резултат.

Обикновено този въпрос се обсъжда в първоначалната сесия, за да се изберем най-добрата алтернатива за твоя конкретен случай.

Пропускането на сесии е нежелателно, защото пречи на ефективността на терапията.

При необходимост е възможно да се отложи сесия с до няколко дни. Добре е началото на терапията да не съвпада с отсъствие в продължение на повече от една-две седмици в предстоящото тримесечие.

Да, можем да проведем консултация и на живо, за да поговорим директно, на 4 очи. Като тази опция е достъпна само за град Пловдив.

Можеш да запишеш час за консултация на живо на телефон 088 202 3357

Телефон за връзка и повече информация:

088 202 3357

Можеш да запишеш своя час за консултация на оставения телефонен номер.

Цена на консултация: 50 мин. - 50 лв.

Телефон за връзка и повече информация:

На този номер можеш да запишеш своя час за консултация.

Цена на консултация:
50 мин. - 50 лв.